Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Gerdanlık (Reseda) L. Sp. Pl. 1: 448 (1753)
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Reseda alba akgerdanlık
   R. alba subsp. alba
2- Reseda armena has gerdanlık
   R. armena var. armena
   R. armena var. scabridula
3- Reseda aucheri dicle gerdanlığı
   R. aucheri subsp. rotundifolia dicle gerdanlığı
4- Reseda balansae ıslıh
5- Reseda germanicopolitana kavgaotu
   R. germanicopolitana subsp. germanicopolitana kavgaotu
   R. germanicopolitana subsp. glabra köse kavgaotu
6- Reseda globulosa top gerdanlık
7- Reseda inodora ören gerdanlığı
   R. inodora var. anatolica
8- Reseda lutea muhabbet çiçeği
   R. lutea var. lutea
   R. lutea var. nutans
9- Reseda luteola eşekçitlimi
10- Reseda microcarpa som gerdanlık
11- Reseda odorata süt gerdanlık
12- Reseda orientalis eşek sirkemi
13- Reseda phyteuma yamaç gerdanlığı
14- Reseda saadae harput gerdanlığı
15- Reseda stenostachya yitik gerdanlık
16- Reseda tomentosa havlı gerdanlık
   R. tomentosa var. glabrata
   R. tomentosa var. tomentosa
peşmen navruzu kurbağakaşığı kokulu soğan kanlıbasıra otu
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet