Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Gerdanlık (Reseda) L. Sp. Pl. 1: 448 (1753)
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Reseda alba akgerdanlık
   R. alba subsp. alba
2- Reseda armena has gerdanlık
   R. armena var. armena
   R. armena var. scabridula
3- Reseda aucheri dicle gerdanlığı
   R. aucheri subsp. rotundifolia dicle gerdanlığı
4- Reseda balansae ıslıh
5- Reseda germanicopolitana kavgaotu
   R. germanicopolitana subsp. germanicopolitana kavgaotu
   R. germanicopolitana subsp. glabra köse kavgaotu
6- Reseda globulosa top gerdanlık
7- Reseda inodora ören gerdanlığı
   R. inodora var. anatolica
8- Reseda lutea muhabbet çiçeği
   R. lutea var. lutea
   R. lutea var. nutans
9- Reseda luteola eşekçitlimi
10- Reseda microcarpa som gerdanlık
11- Reseda odorata süt gerdanlık
12- Reseda orientalis eşek sirkemi
13- Reseda phyteuma yamaç gerdanlığı
14- Reseda saadae harput gerdanlığı
15- Reseda stenostachya yitik gerdanlık
16- Reseda tomentosa havlı gerdanlık
   R. tomentosa var. glabrata
   R. tomentosa var. tomentosa
dikenli kayagülü
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet