Site Ust
ic-ust
11.707
tür ve türaltı takson kayıtlı

Tür adını yazmaya başlayın.

X

 
Kandamlası (Adonis) L. Sp. Pl. 547 (1753)
Takson adı Türkçe Adı Endemizm
1- Adonis aestivalis kandamlası
   A. aestivalis subsp. aestivalis kandamlası
   A. aestivalis subsp. parviflora kuşlâlesi
2- Adonis aleppica taççiçeği
3- Adonis annua kanavcıotu
4- Adonis cyllenea horozgülü
   A. cyllenea var. paryadrica
5- Adonis dentata keklikgözü
6- Adonis eriocalycina kızıl kandamlası
7- Adonis flammea cinlâlesi
8- Adonis microcarpa çiçeğesor
9- Adonis wolgensis gündamlası
kurt kişnişi kokulu soğan
peşmen navruzu peşmen navruzu kaz sümbülü kır navruzu
 
 
firma ekle firma kaydet